Logo for print

​Tjenesten retter seg mot pasienter med hjerte- og karsykdommer som skal starte med perorale, blodfortynnende legemidler, blodtrykksenkende legemidler og/eller kolesterolsenkende legemidler, og som er forventet å ha etterlevelsesutfordringer når det gjelder legemiddelbehandlingen.

Legen kan rekvirere oppstartsveiledning til sin pasient, og pasienten kan også selv be om tjenesten i apoteket.

To veiledningssamtaler

Oppstartsveiledning består av to samtaler. Den første samtalen skal normalt skje en til to uker etter oppstart med nytt legemiddel, og den andre samtalen foregår tre til fem uker etter oppstart.

Det er meningen at samtalene skal gjennomføres i apotekets informasjonsrom, men de kan også gjennomføres på telefon. De to samtalene skal foregå med samme farmasøyt.

Pasienten kan få veiledningssamtaler i inntil tre måneder etter oppstart på nytt legemiddel.

Kun farmasøyter med opplæring i tråd med Apotekerforeningens bransjestandard kan utføre Medisinstart.

Apotekene får refusjon

Tjenesten dekkes over folketrygden. Pasientene betaler ingen egenandel. Apotekene får refundert 225 kroner for oppfølgingssamtale 1 og 225 kroner for oppfølgingssamtale 2.

Kriterier for refusjon:

  • Legemidlet og pasienten omfattes av ordningen
  • Farmasøyten har kontrollert at det foreligger en resept på legemiddel som dekkes av ordningen før samtaler med pasienten avtales.
  • Samtalen blir journalført i Medisinstartmodulen i FarmaPro.
  • Pasienten har fødsels- eller d-nummer.
  • Oppgjørskravet er påført legens eller farmasøytens HPR-nummer

Les mer om oppstartsveiledning på helsedirektoratet.no