Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Legemidler på blå resept - når må du søke og når kan du forskrive direkte?https://helfo.no/viktige-meldinger/legemidler-pa-bla-resept-nar-ma-du-soke-og-nar-kan-du-forskrive-direkteLegemidler på blå resept - når må du søke og når kan du forskrive direkte?På helfo.no finner du mye informasjon om blåreseptordningen. Det er meningen at denne informasjonen skal gjøre prosessen med forskrivning og søknad enklere for deg som lege, og bidra til at pasientene får oppfylt sine rettigheter så raskt som mulig.
Konserverende behandling eller kroneterapi?https://helfo.no/viktige-meldinger/konserverende-behandling-eller-kroneterapiKonserverende behandling eller kroneterapi?Helfo har som målsetting at det skal utbetales riktig stønad for tannbehandling.
Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar 2019https://helfo.no/viktige-meldinger/regelverk-og-takster-for-tannbehandling-endringer-fra-1-januar-2019Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar 2019Fra 1. januar 2019 gjelder nytt rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019.