Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Digitale skjema, digital post og SMS-varsel fra Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/digitale-skjema-digital-post-og-sms-varsel-fra-helfoDigitale skjema, digital post og SMS-varsel fra HelfoPrivatpersoner kan nå sende søknader og refusjonskrav til Helfo via digitalt skjema. Helfo sender pasienten kvittering på SMS når søknad er mottatt, dette gjelder også når du som helseaktør sender legemiddelsøknader for pasienten.
Primærhelseteam skal prøves uthttps://helfo.no/viktige-meldinger/primerhelseteam-skal-proves-utPrimærhelseteam skal prøves utSøknadsfrist 15. oktober 2017 for kommuner og fastleger som ønsker å være med i utprøving av primærhelseteam. Søknaden sendes til Helsedirektoratet.
Finansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/finansieringsansvaret-for-en-rekke-kreftlegemidler-overfores-til-de-regionale-helseforetakeneFinansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakeneFinansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, blødertilstander og multippel sklerose overføres fra folketrygden (Helfo) til de regionale helseforetakene (RHF-ene) fra og med 15. juli 2017.