Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Finansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/finansieringsansvaret-for-en-rekke-kreftlegemidler-overfores-til-de-regionale-helseforetakeneFinansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakeneFinansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, blødertilstander og multippel sklerose overføres fra folketrygden (Helfo) til de regionale helseforetakene (RHF-ene) fra og med 15. juli 2017.
Overføring av helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)https://helfo.no/viktige-meldinger/overforing-av-helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidlerOverføring av helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)Helse- og omsorgsdepartementet har overført finansieringsansvaret for en rekke legemidler til de regionale helseforetak fra og med 15. september 2017. Disse skal forskrives på h-resept.
Ny produkt- og prisliste ved tuberkulose fra 15. september 2017https://helfo.no/viktige-meldinger/ny-produkt-og-prisliste-ved-tuberkulose-fra-15-september-2017Ny produkt- og prisliste ved tuberkulose fra 15. september 2017Helfo har utarbeidet en ny produkt- og prisliste med varenummer og maksimal refusjonspris til § 5 punkt 12. Dette innebærer at det kun gis stønad til de produktene som står oppført på denne listen.