Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Helfo ønsker tilbud på poliklinisk behandling innen psykisk helsevern i Finnmarkhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-onsker-tilbud-pa-poliklinisk-behandling-innen-psykisk-helsevern-i-finnmarkHelfo ønsker tilbud på poliklinisk behandling innen psykisk helsevern i FinnmarkHelfo ønsker å inngå rammeavtale med private leverandører av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern i Finnmark.
Kontroll av fem tannleger med høyt forbruk av refusjonstakst 304 – påsetting av helkronehttps://helfo.no/viktige-meldinger/kontroll-av-fem-tannleger-med-hoyt-forbruk-av-refusjonstakst-304-pasetting-av-helkroneKontroll av fem tannleger med høyt forbruk av refusjonstakst 304 – påsetting av helkronePå tannområdet står takst 304 for en betydelig andel av de totale refusjonsutbetalingene fra folketrygden/Helfo. Tidligere kontroller har vist at en del tannleger har et overforbruk av denne taksten, som benyttes ved påsetting av helkrone.
Konserverende behandling eller kroneterapi?https://helfo.no/viktige-meldinger/konserverende-behandling-eller-kroneterapiKonserverende behandling eller kroneterapi?Helfo har som målsetting at det skal utbetales riktig stønad for tannbehandling.