Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)https://helfo.no/viktige-meldinger/nye-retningslinjer-for-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmereNye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)Fra 22. juni 2016 er det kun pasienter med homozygot familiær hyperkolesterolemi som kan få individuell stønad til PCSK9-hemmere. Det er kun evolokumab (Repatha) som er markedsført med denne indikasjonen.
Opplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkerehttps://helfo.no/viktige-meldinger/opplysningstjeneste-for-formidling-av-tuberkulosesvar-for-asylsokereOpplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkereDet skal utføres tuberkulosekontroll (TBC) av alle asylsøkere i asylmottak, og det er viktig at svarene fra disse undersøkelsene blir videresendt og tilgjengelige for kommunelegen i kommunen der asylsøkeren oppholder seg.
Allmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/allmennleger-kan-fra-1-september-instituere-og-soke-om-individuell-stonad-pa-vegne-av-pasienteneAllmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasienteneHelsedirektoratet opphever nå det generelle kravet om at behandlingen skal institueres av spesialist ved søknad om individuell stønad til legemidler. Allmennleger kan som hovedregel søke, men det er krav til søknad fra spesialist i enkelte tilfeller.