Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Endring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-av-kodeverk-for-forskrivning-av-legemidler-pa-bla-reseptEndring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå reseptNår du som er lege skal fornye en blå resept på §§ 2 eller 3, må du kanskje benytte funksjonen «forny med endring» i EPJ-systemet. Kun refusjonskoder basert på ICD-10 kodeverket vil bli berørt av denne endringen. ICPC-kodeverket kan benyttes som før.
Avklaring fra Helsedirektoratet om stønad til tannbehandling – punkt 14https://helfo.no/viktige-meldinger/avklaring-fra-helsedirektoratet-om-stonad-til-tannbehandling-punkt-14Avklaring fra Helsedirektoratet om stønad til tannbehandling – punkt 14Helsedirektoratet sendte 23. januar 2018 et brev til Den norske tannlegeforening, med avklaring angående vilkår for refusjon etter punkt 14 – sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.
De regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for en rekke legemidlerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/de-regionale-helseforetakene-far-finansieringsansvaret-for-en-rekke-legemidlerDe regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for en rekke legemidlerStortinget har bestemt at finansieringsansvaret for en rekke legemidler overføres til de regionale helseforetakene (RHF-ene). Disse legemidlene skal forskrives på helseforetaksresept (h-resept).