Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Viktig påminnelse om refusjonskrav for uteblitt pasienthttps://helfo.no/viktige-meldinger/viktig-paminnelse-om-refusjonskrav-for-uteblitt-pasientViktig påminnelse om refusjonskrav for uteblitt pasientHelfo mottar av og til refusjonskrav fra fysioterapeuter for pasienter som ikke har møtt til behandling. Vi vil minne om at behandlere ikke kan kreve refusjon når pasienten ikke har møtt og dermed ikke har mottatt behandling.
30. juni siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for fysioterapeuterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/30-juni-siste-frist-for-oppkoblingstaksten-h1-for-fysioterapeuter30. juni siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for fysioterapeuter
Nytt regelverk for individuell stønad til opioider ved kroniske smerter https://helfo.no/viktige-meldinger/nytt-regelverk-for-individuell-stonad-til-opioider-ved-kroniske-smerter-Nytt regelverk for individuell stønad til opioider ved kroniske smerter Helsedirektoratet har besluttet at fastleger og leger ved tverrfaglige smerteklinikker kan søke om individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, refusjonskode -71. Nytt regelverk gjelder fra 1. oktober 2016.