Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Fysioterapeutene har endret bruken av tidstaksterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/fysioterapeutene-har-endret-bruken-av-tidstaksterFysioterapeutene har endret bruken av tidstaksterHelfo laget animasjonsfilm, annonser og artikler for å få fysioterapeutene til å bruke tidstakstene riktigere og bli bedre til å dokumentere behandlingen.
Allmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/allmennleger-kan-fra-1-september-instituere-og-soke-om-individuell-stonad-pa-vegne-av-pasienteneAllmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasienteneHelsedirektoratet opphever nå det generelle kravet om at behandlingen skal institueres av spesialist ved søknad om individuell stønad til legemidler. Allmennleger kan som hovedregel søke, men det er krav til søknad fra spesialist i enkelte tilfeller.
Endringer i regelverk og takster fra 1. julihttps://helfo.no/viktige-meldinger/endringer-i-regelverk-og-takster-fra-1-juliEndringer i regelverk og takster fra 1. juliFra 1. juli 2016 er regelverk og/eller takstene endret. Flest endringer er det for fysioterapeuter og leger. Om endringene gjelder deg, er det viktig at du leser og setter deg inn i endringene, ettersom de påvirker refusjonskravene du sender til Helfo.