Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar og 16. februar 2018https://helfo.no/viktige-meldinger/regelverk-og-takster-for-tannbehandling-endringer-fra-1-januar-og-16-februar-2018Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar og 16. februar 2018Fra 1. januar 2018 gjelder nytt rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018. Noen punkter i rundskrivet ble revidert av Helse- og omsorgsdepartementet 16. februar.
Endring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-av-kodeverk-for-forskrivning-av-legemidler-pa-bla-reseptEndring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå reseptNår du som er lege skal fornye en blå resept på §§ 2 eller 3, må du kanskje benytte funksjonen «forny med endring» i EPJ-systemet. Kun refusjonskoder basert på ICD-10 kodeverket vil bli berørt av denne endringen. ICPC-kodeverket kan benyttes som før.
De regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for en rekke legemidlerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/de-regionale-helseforetakene-far-finansieringsansvaret-for-en-rekke-legemidlerDe regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for en rekke legemidlerStortinget har bestemt at finansieringsansvaret for en rekke legemidler overføres til de regionale helseforetakene (RHF-ene). Disse legemidlene skal forskrives på helseforetaksresept (h-resept).