Logo for print

​Helsedirektoratet har vurdert fastlegers og avtalespesialisters praksis med å ta gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per sms eller via Internett, og pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige.
 
Helsedirektoratets vurdering er at det ikke er lov å kreve inn denne typen ekstra egenbetaling fra pasientene.
 
Les mer om presiseringen på Helsedirektoratets sider.