Skjema

 

 

Reiseutgifter - bidrag (05-22.08)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=145Reiseutgifter - bidrag (05-22.08)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/145/Reiseutgifter-bidrag-05-22.08-bokmål.pdf
Klage på vedtak fra Helfo (90-00.10)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=105Klage på vedtak fra Helfo (90-00.10)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/105/Klage-anke til HELFO-90-00.10-bokmål.pdf
Regning psykolog (05-07.06)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=1Regning psykolog (05-07.06)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/1/Regning psykolog-05-07.06-bokmål.pdf
Klage på vedtak fra Helfo (90-00.10)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=224Klage på vedtak fra Helfo (90-00.10)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/224/Klage-anke til HELFO-90-00.10-nynorsk.pdfKlage på vedtak frå Helfo (nynorsk, 90-00.10)
Reiseutgifter - bidrag (05-22.08) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=32Reiseutgifter - bidrag (05-22.08) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/32/Reiseutgifter-bidrag-05-22.08-nynorsk.pdfReiseutgifter - bidrag (nynorsk, 05-22.08)
Søknad om frikort for deg som har reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.08)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=209Søknad om frikort for deg som har reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.08)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/209/Søknad om frikort for deg som har reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort-05-03.08-bokmål.pdf
Reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.07)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=210Reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.07)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/210/Reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort-05-03.07-bokmål.pdf
Oppheving av reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.06)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=211Oppheving av reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort (05-03.06)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/211/Oppheving av reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler og automatisk frikort-05-03.06-bokmål.pdf
Krav om utvidet stønad til helsetjenester i utlandet (05-24.09)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=170Krav om utvidet stønad til helsetjenester i utlandet (05-24.09)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/170/Krav om utvidet stønad til helsetenester i utlandet-05-24.09-nynorsk.pdfKrav om utvida stønad til helsetenester i utlandet (nynorsk, 05-24.09)
Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler (05-14.10)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=18Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler (05-14.10)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/18/Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler-05-14.10-bokmål.pdf
Fritt behandlingsvalg (71-03.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=194Fritt behandlingsvalg (71-03.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/194/Fritt behandlingsvalg-71-03.01-Bokmål.pdf
Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål (05-14.20)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=129Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål (05-14.20)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/129/Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål-05-14.20-nynorsk.pdfSøknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål (nynorsk, 05-14.20)
Regning terapiridning (05-22.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=13Regning terapiridning (05-22.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/13/Regning terapiridning-05-22.01-bokmål.pdf
Søknad om endringer i produkt- og prislisten (05-14.22)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=130Søknad om endringer i produkt- og prislisten (05-14.22)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/130/Søknad om endringar i produkt- og prislista-05-14.22-nynorsk.pdfSøknad om endringar i produkt- og prislista (nynorsk, 05-14.22)
Søknad om fjerning av produkt fra produkt- og prislisten (05-14.23)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=131Søknad om fjerning av produkt fra produkt- og prislisten (05-14.23)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/131/Søknad om fjerning av produkt frå produkt- og prislista-05-14.23-nynorsk.pdfSøknad om fjerning av produkt frå produkt- og prislista (nynorsk, 05.14.23)
Samleregning for tannbehandling (05-06.22)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=132Samleregning for tannbehandling (05-06.22)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/132/Samlerekning for tannbehandling-05-06.22-nynorsk.pdfSamlerekning for tannbehandling (nynorsk, 05-06.22)
Henvisning til fysioterapi (05-08.05)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=134Henvisning til fysioterapi (05-08.05)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/134/Henvisning til fysioterapi-05-08.05-bokmål.pdf
Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler (05-14.09)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=135Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler (05-14.09)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/135/Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler-05-14.09-bokmål.pdf
Søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport (41-05.07)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=136Søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport (41-05.07)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/136/Søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport-41-05.07-bokmål.pdf
Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (05-22.05)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=138Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (05-22.05)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/138/Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser-05-22.05-bokmål.pdf
Skjema for tannbehandling (05-06.20)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=140Skjema for tannbehandling (05-06.20)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/140/Skjema for tannbehandling § 5-6-05-06.20-bokmål.pdf
Krav om refusjon for helsetjenester i et annet EU/EØS-land - ikke sykehusbehandling (05-24a.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=141Krav om refusjon for helsetjenester i et annet EU/EØS-land - ikke sykehusbehandling (05-24a.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/141/Krav om refusjon for helsetjenester i et annet EØS-land-ikke sykeshusbehandling-EØS-05-24a.01-bokmål.pdf
Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes ved godkjent yrkesskade (05-25.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=143Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes ved godkjent yrkesskade (05-25.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/143/Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes ved godkjent yrkesskade-05-25.01-bokmål.pdf
Diagnostic form for reimbursement of the cost of orthodontic treatment abroad (05-24.12)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=144Diagnostic form for reimbursement of the cost of orthodontic treatment abroad (05-24.12)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/144/Diagnostic form for reimbursement of the cost of orthodontic treatment abroad-05-24.12-english.pdfDiagnostic form for reimbursement of the cost of orthodontic treatment abroad (english)
Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (05-22.05)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=147Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (05-22.05)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/147/Rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser-05-22.05-nynorsk.pdfRekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser (nynorsk, 05-22.05)
Søknad om blankett E 106 for norske arbeidstagere i annet EU/EØS-land/Sveits (40-05.02) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=149Søknad om blankett E 106 for norske arbeidstagere i annet EU/EØS-land/Sveits (40-05.02) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/149/Søknad om blankett E106 for norske arbeidstakere-40-05.02-nynorsk.pdfSøknad om blankett E 106 for norske arbeidstakarar i anna EU/EØS-land/Sveits (nynorsk, 40-05.02)
Krav om refusjon for spesialisthelsetjenester mottatt i et annet EØS-land - sykehusbehandling (05-24a.05) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=85Krav om refusjon for spesialisthelsetjenester mottatt i et annet EØS-land - sykehusbehandling (05-24a.05) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/85/Krav om refusjon for spesialisthelsetjenester mottatt i et annet EØS-land-sykehusbehandling-05-24a.05-bokmål.pdf
Krav om refusjon for utgifter til fødsel utenfor Norge (05-24.05)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=86Krav om refusjon for utgifter til fødsel utenfor Norge (05-24.05)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/86/Krav om refusjon for utgifter til fødsel utenfor Norge-05-24.05-bokmål.pdf
Søknad om dekning av helseutgifter under midlertidig opphold i et EØS-land/Sveits (E 126-40-05.08) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=87Søknad om dekning av helseutgifter under midlertidig opphold i et EØS-land/Sveits (E 126-40-05.08) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/87/Søknad om dekning av helseutgifter under midlertidig opphold i et EØS-land-Sveits-E 126-40-05.08-bokmål.pdf
Regning fastlønnstilskudd enkeltstilling (05-21.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=9Regning fastlønnstilskudd enkeltstilling (05-21.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/9/Regning fastlønntilskudd enkeltstilling-05-21.01-bokmål.pdf
Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidragsordningen, 05-22.22) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=91Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidragsordningen, 05-22.22) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/91/Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5.22-bidrag-05-22.22-bokmål.pdf
Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept (05-22.15) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=92Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept (05-22.15) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/92/Kvitteringsskjema for utgifter til legemidler-næringsmidler kjøpt på resept-05-22.15-bokmål.pdf
Krav om dekning av reiseutgifter ved behandling i et annet EØS-landhttps://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=93Krav om dekning av reiseutgifter ved behandling i et annet EØS-landhttp://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/93/Krav om dekning av reiseutgifter ved behandling i et annet EØS-land.pdf
Krav om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land, for pasient (05-24a.02) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=95Krav om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land, for pasient (05-24a.02) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/95/Krav om refusjon for tannbehandling i EØS-pasient-05-24a.02-nynorsk.pdfKrav om refusjon for tannbehandling motteken i eit anna EU/EØS-land, for pasient (nynorsk, 05-24a.02)
Regning kiropraktor (05-09.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=99Regning kiropraktor (05-09.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/99/Rekning kiropraktor-05-09.01-nynorsk.pdfRekning kiropraktor (nynorsk, 05-09.01)
Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler (05-14.05)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=104Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler (05-14.05)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/104/Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler-05-14.05-bokmål.pdf
Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell ved diabetes og glukosemåling ved intravenøs ernæring (05-14.21)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=106Søknad om nytt produkt for medisinsk forbruksmateriell ved diabetes og glukosemåling ved intravenøs ernæring (05-14.21)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/106/Søknad om nytt produkt medisinsk forbruksmateriell ved diabetes og glukosemåling ved intravenøs ernæring-05-14.21-bokmål.pdf
Krav om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land, for pasient (05-24a.02) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=107Krav om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land, for pasient (05-24a.02) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/107/Krav om refusjon for tannbehandling i EØS-pasient-05-24a.02-engelsk.pdfClaim form for reimbursement of the cost of dental treatment received in another EEA country (english)
Regning logoped/audiopedagog (05-10.01) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=11Regning logoped/audiopedagog (05-10.01) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/11/Regning logoped-audiopedagog-05-10.01-bokmål.pdf
Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EØS-land (05-24a.03)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=111Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EØS-land (05-24a.03)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/111/Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i EØS-behandler-05-24a.03-bokmål.pdf
Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EØS-land (05-24a.03)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=112Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EØS-land (05-24a.03)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/112/Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i EØS-behandlar-05-24a.03-nynorsk.pdfDokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i eit anna EØS-land (nynorsk, 05-24a.03)
Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EØS-land (05-24a.03)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=113Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EØS-land (05-24a.03)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/113/Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i EØS-behandler-05-24a.03-engelsk.pdfDocumentation for reimbursement of dental expenses incurred in another EEA-Country (english, 05-24a.03)
Regning ortoptist (05-10.03) https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=12Regning ortoptist (05-10.03) http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/12/Rekning ortoptist-05-10.03-nynorsk.pdfRekning ortoptist (nynorsk, 05-10.03)
Fullmaktsskjema for HELFO-henvendelser (21-00.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=121Fullmaktsskjema for HELFO-henvendelser (21-00.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/121/Fullmaktsskjema for HELFO-henvendelser-21-00.01-bokmål.pdf
Fullmaktsskjema for HELFO-henvendelser (21-00.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=122Fullmaktsskjema for HELFO-henvendelser (21-00.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/122/Fullmaktsskjema for HELFO-henvendelser-21-00.01-engelsk.pdfPower of attorney HELFO (english, 21-00.01)
Søknad om ny blodsukkerteststrimmel på produkt- og prislistenhttps://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=123Søknad om ny blodsukkerteststrimmel på produkt- og prislistenhttp://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/123/Søknadskjema nye blodsukkertester.pdf
Søknad om oppgradert versjon av blodsukkerteststrimmel på produkt- og prislistenhttps://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=124Søknad om oppgradert versjon av blodsukkerteststrimmel på produkt- og prislistenhttp://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/124/Søknadskjema oppgraderte blodsukkertester.doc
Regning fastlønnstilskudd enkeltstilling (05-21.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=125Regning fastlønnstilskudd enkeltstilling (05-21.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/125/Rekning fastlønntilskot enkeltstilling-05-21.01-nynorsk.pdfRekning fastlønnstilskot enkeltstilling (05-21.01, nynorsk)
Regning logoped/audiopedagog (05-10.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=127Regning logoped/audiopedagog (05-10.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/127/Rekning logoped-audiopedagog-05-10.01-nynorsk.pdfRekning logoped/audiopedagog (nynorsk, 05-10.01)
Regning terapiridning (05-22.01)https://helfo.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=128Regning terapiridning (05-22.01)http://default-helfo.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/128/Rekning terapiridning-05-22.01-nynorsk.pdfRekning terapiridning (05-22.01, nynorsk)