Logo for print

​Basistilskuddet per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse – og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseforetak (RHF) på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden (Statsavtalen).

Oversikten viser antall pasienter på listene, og danner grunnlaget for utbetalingen av basistilskuddet til legene.

Per capita tilskuddet/basistilskuddet er pr. 1. juli 2016 på 442 kroner pr. pasient pr. år. 

Endring i beregningen av basistilskuddet fra 1. juli 2016

Fra 1. juli 2016 beregnes tilskuddet med årlig tilskudd/365 x antall dager i aktuell måned x antall pasienter på lista. Tilskuddet vil da alltid variere fra måned til måned både utifra antall dager i måneden og antall pasienter. Ettersom det er skuddår i 2016, blir regnestykket for juli kroner 442/366(dager) x 31 dager x antall innbyggere.

Fram til 1. juli 2016 er tilskuddet beregnet med årlig tilskudd/12 x antall pasienter på lista. På denne måten har fastlegen fått det samme beløpet hver måned dersom det ikke har vært endringer på fastlegelista.

2017

Basistilskudd for mai 2017

Basistilskudd for april 2017

Basistilskudd for mars 2017

Basistilskudd for februar 2017

Basistilskudd for januar 2017

2016

Basistilskudd for desember 2016

Basistilskudd for november 2016

Basistilskudd for oktober 2016

Basistilskudd for september 2016

Basistilskudd for august 2016

Basistilskudd for juli 2016

Basistilskudd for juni 2016

Basistilskudd for mai 2016

Basistilskudd for april 2016

Basistilskudd for mars 2016

Basistilskudd for februar 2016

Basistilskudd for januar 2016

2015

Basistilskudd for desember 2015

Basistilskudd for november 2015

Basistilskudd for oktober 2015

Basistilskudd for september 2015

Basistilskudd for august 2015

Basistilskudd for juli 2015

Basistilskudd for juni 2015

Basistilskudd for mai 2015 

Basistilskudd for april 2015

Basistilskudd for mars 2015

Basistilskudd for februar 2015

Basistilskudd for januar 2015

Basistilskudd for desember 2014

Basistilskudd for november 2014

Denne nettsiden (helfo.no) er for helseaktører. Er du privatperson? Gå til helsenorge.no for å bytte fastlege.