Logo for print

​Basistilskuddet per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse – og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseforetak (RHF) på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden (Statsavtalen).

Oversikten viser antall pasienter på listene, og danner grunnlaget for kommunens utbetaling av basistilskudd til legene.

Per capita tilskuddet/basistilskuddet er pr. 1. juli 2018 på 486 kroner pr. pasient pr. år. 

Hvordan beregnes basistilskuddet?

Tilskuddet beregnes med årlig tilskudd/365 x antall dager i aktuell måned x antall pasienter på lista i starten av måneden.

Tilskuddet vil da alltid variere fra måned til måned både ut ifra antall dager i måneden og antall pasienter. For skuddår må en dele på 366 (dager) i stedet for 365.

2019

Basistilskudd for mars 2019

Basistilskudd for februar 2019

Basistilskudd for januar 2019

2018

Basistilskudd for desember 2018

Basistilskudd for november 2018

Basistilskudd for oktober 2018

Basistilskudd for september 2018

Basistilskudd for august 2018

Basistilskudd for juli 2018

Basistilskudd for juni 2018

Basistilskudd for mai 2018

Basistilskudd for april 2018

Basistilskudd for mars 2018

Basistilskudd for februar 2018

Basistilskudd for januar 2018 

2017

Basistilskudd for desember 2017

Basistilskudd for november 2017

Basistilskudd for oktober 2017

Basistilskudd for september 2017

Basistilskudd for august 2017

Basistilskudd for juli 2017

Basistilskudd for juni 2017

Basistilskudd for mai 2017

Basistilskudd for april 2017

Basistilskudd for mars 2017

Basistilskudd for februar 2017

Basistilskudd for januar 2017

2016

Basistilskudd for desember 2016

Basistilskudd for november 2016

Basistilskudd for oktober 2016

Basistilskudd for september 2016

Basistilskudd for august 2016

Basistilskudd for juli 2016

Basistilskudd for juni 2016

Basistilskudd for mai 2016

Basistilskudd for april 2016

Basistilskudd for mars 2016

Basistilskudd for februar 2016

Basistilskudd for januar 2016

2015

Basistilskudd for desember 2015

Basistilskudd for november 2015

Basistilskudd for oktober 2015

Basistilskudd for september 2015

Basistilskudd for august 2015

Basistilskudd for juli 2015

Basistilskudd for juni 2015

Basistilskudd for mai 2015 

Basistilskudd for april 2015

Basistilskudd for mars 2015

Basistilskudd for februar 2015

Basistilskudd for januar 2015

2014

Basistilskudd for desember 2014

Basistilskudd for november 2014

​Fant du det du lette etter?