Logo for print

​Fra 1. november 2016 skal apotek og bandasjist bare basere seg på svar fra egenandelspørringen om egenandelsfritak for minstepensjonister. Det er nylig gjennomført en forbedring av spørretjenesten som bidrar til mer stabilitet.

Tekst om egenandelsfritak er fjernet fra pensjonsutbetalingsmeldingene fra NAV. Dette betyr at personer med minste pensjonsnivå ikke lenger har denne meldingen å vise frem for å dokumentere egenandelsfritak. Det er derfor altså bare egenandelspørring som gir svar på fritak.

Kunden kan selv sjekke om han/hun har minstepensjoniststatus ved å logge inn på «Min helse» på www.helsenorge.no.