Logo for print
1.
Om avtalen

Når du har avtale med Helfo, får du direkte utbetalt den økonomiske stønaden pasienten har rett til etter den norske folketrygden.

En avtale om direkte oppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale mellom deg og Helfo.  Det er viktig at du kjenner godt til innholdet i kollektivavtalen med vedlegg for deg som er medlem i DNLF, eller mønsteravtalen med vedlegg for deg som ikke er medlem.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • hvordan du sender inn kravet

Avtalen skal sørge for at økonomisk oppgjør er oversiktlig og forutsigbart. Den forenkler prosessen for både helseaktøren og pasientene.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom du skal endre kontonummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør du det via Altinn.  Velg «endring» i stedet for «ny avtale».

Denne nettsiden (helfo.no) er for helseaktører. Er du privatperson? Gå til helsenorge.no for å bytte fastlege.


 

2.
Husk dokumentasjon

Når du skal inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo, legger du inn alle nødvendige opplysninger i Altinn. Dette gjelder også dersom du skal endre opplysninger i avtalen din. Noen opplysninger er allerede hentet fra folkeregisteret eller Helsepersonellregisteret.

Du skal fylle ut

• informasjon om deg som behandler

• informasjon om praksisen din

Du må i tillegg bekrefte opplysningene og legge ved eventuelle vedlegg.

Du må ha tilgjengelig følgende dokumenter for opplastning før du går videre (se tabellen under):

Type praksisVedlegg som skal lastes opp:
Fastlege

Fastlegeavtale eller vikaravtale

For deg som ikke er spesialist i allmennmedisin eller kommer inn under unntaks-/overgangsbestemmelsene: Legg ved denne bekreftelsen fra kommunen om at du holder på med spesialisering i allmennmedisin: «Bekreftelse lege i spesialisering i allmennpraksis (05-04.30)».

Legevaktslege

Arbeidsavtale eller bekreftelse fra kommunen

For deg som ikke er spesialist i allmennmedisin eller kommer inn under unntaks-/overgangsbestemmelsene: Legg ved denne bekreftelsen fra kommunen om at du holder på med spesialisering i allmennmedisin: «Bekreftelse lege i spesialisering i allmennpraksis (05-04.30)».

Spesialistlege

Avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket,
eller godkjenning av vikariatet fra det regionale helseforetaket

Utdanningskandidat

Bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen

Dersom du skal starte som fastlege eller overta en fastlegeliste, har kommunen ansvar for å sende inn opplysninger om fastlegeavtalen.

Veiledet tjeneste erstattes av spesialisering i allmennmedisin

Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen fra og med 1. mars 2017 må nå være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Det nye kompetansekravet erstatter ordningen med veiledet tjeneste. Les mer om de nye kravene – og hva kommunene og du som er lege må gjøre.

Har du som er lege fullført tre år med veiledet tjeneste, må du selv søke Helsedirektoratet om godkjenning som allmennlege.

3.
Registrer avtaleopplysninger

Du skal registrere opplysningene dine i Altinn.

Når du trykker på knappen «Fyll ut avtaleopplysninger i Altinn» nederst på siden, kommer du rett inn på skjemaet du skal fylle ut. Du må logge på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Informasjon om kontaktinformasjon du oppgir for praksisene

Helfo bruker kontaktinformasjonen til å sende deg utbetalingsvedtaket. Vi vil også holde deg oppdatert om viktige endringer i regelverk, takster og andre saker som gjelder din avtale med Helfo.

Offentlige opplysninger kan publiseres på helsenorge.no. Privatadressen din, direktenummeret ditt og e-postadressen din er ikke offentlige opplysninger.

Fyll ut avtaleopplysninger i Altinn

Hvordan endre dersom du har levert skjema med feil opplysninger?

Dersom du har oppgitt feil opplysninger i skjemaet du sendte inn, kan du rette opp ved å fylle ut nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bankkontonummer, kan du i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må du fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger.

4.
Veien videre

Etter at Helfo har saksbehandlet avtalen, vil du motta en tilbakemelding fra oss. Saksbehandlingstid for å inngå avtale om direkte oppgjør er for tiden inntil 4 uker.

Dersom du sender refusjonskrav før avtalen er inngått, kan det medføre forsinkelser i utbetalingen. Helfo kan ikke utbetale oppgjør før alle avtaleopplysninger er dokumentert og registrert.

Les også hvordan du skal sende inn refusjonskrav.

Er du fastlege eller skal vikariere for fastlege? Se informasjon om fastlegelister.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

​Fant du det du lette etter?