Logo for print

​Her er en oversikt over de viktigste endringene for lege og apotek, med lenke til mer utfyllende informasjon.

Forhåndsgodkjente legemidler på blå resept

For å få legemidler på blå resept fra 1. januar 2018 må prioriteringskriteriene «alvorlighet, nytte og ressursbruk» være oppfylt. Nye legemidler skal metodevurderes for å se om kriteriene er oppfylt. Metodevurderingen må være gjennomført før det kan gis refusjon på blå resept.

Les mer om forhåndsgodkjent stønad til og forskrivning av legemidler på blå resept.

Individuell stønad på blå resept

Prioriteringskriteriene gjelder også for individuell stønad til legemidler på blå resept og får betydning for nye søknader.

Vær oppmerksom på at dersom pasienten har et gyldig vedtak fra før, kan dette fortsatt brukes, og du behøver ikke søke på nytt. Hvis pasienten har mistet vedtaksbrevet, kan Helfo sende en kopi.

Les mer om hvordan du søker om individuell stønad og forskriver på blå resept etter § 3.

Det er viktig at apotekene setter seg inn i hvordan de skal registrere vedtakene fra Helfo.

Bidrag til legemidler avvikles

Bidragsordningen for reseptpliktige legemidler skal avvikles fra 1. januar 2018.

Hvis en pasient har fått utbetalt bidrag til legemidler kjøpt i 2017, kan pasienten få

bidrag til de samme legemidlene i en overgangsperiode. Overgangsperioden gjelder i 2018 og 2019.

Les mer om regelverksendringen på helfo.no.

Helseforetakenes finansieringsansvar

Stortinget har bestemt at de regionale helseforetakene (RHF-ene) skal ha finansieringsansvaret for en rekke legemidler. Noen av sisse legemidlene skal forskrives på helseforetaksresept (h-resept).

Les mer om at de regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for en rekke nye legemidler.

Én-månedsregelen

Sykehusapoteket kan utlevere enkelte legemidler og næringsmidler til sondeernæring for inntil én måneds behandling på blå resept når individuell søknad om stønad er sendt til Helfo. Én-månedsregelen begrenses til utlevering av bestemte legemiddelgrupper og næringsmidler.

Les mer om en-månedsregelen.

Prevensjonsmidler for unge kvinner

Unge kvinner mellom 16 og 20 år har fram til nå fått økonomisk støtte for å dekke hele eller deler av kostnadene for prevensjon (p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral). Fra 1. januar 2018 er aldersgrensen hevet til 21 år.

Les om stønad til prevensjonsmidler.