Logo for print

Personer med blå resept på medisinsk forbruksmateriell ved inkontinens kan få utlevert produkter oppført i produkt- og prislisten for inkontinens. Noen brukere kan ha behov for å holde bleien på plass med en bleieholder. Dette vil først og fremst være aktuelt for de som benytter store bleier uten festeanordning (bleier middels / bleier tung). Alle bleieholdere er vaskbare og ment for flergangsbruk.

Fra 1. januar 2019 er det satt antallsbegrensning på 20 per år for enkelte av de dyrere bleieholdere. Bleieholdere med antallsbegrensning er oppført i egen gruppe i produkt- og prislisten. Det er ikke antallsbegrensning på rimeligere bleieholdere.

Dersom legen har vurdert at en bruker trenger analirrigasjonssystem for rektal skylling, må det skrives en egen resept på dette. Resepten må skrives på artikkelgruppen 5010504 «Analirrigasjonssystem». Det er satt en antallsbegrensning på fire systemer per år og inntil 400 tilhørende kateter.

For å gjennomføre endringer vedtatt i statsbudsjett for 2019 er det gjort strukturelle endringer i produkt- og prislisten for inkontinens. Mange bleier har blitt flyttet og fått nye artikkelgruppenummer. Lege skal som hovedregel skrive resept på § 5 punkt 1 for inkontinens. Dersom legen har skrevet resept på artikkelgruppenivå, kan de tekniske endringene føre til at dere må intervenere resepten for å få utlevert riktig bleie. Det er ikke fjernet bleier fra 1. januar 2019 i ordningen med blå resept.