Logo for print

Klikk her for å komme til helsenorge.no.​

På den offentlige helseportalen helsenorge.no vil privatpersoner finne det de leter etter om helse og HELFOs tjenester. Der finnes nå alle HELFOs publikumstjenester.

Under «Min helse» på helsenorge.no, vil du kunne bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se registrerte egenandeler i forbindelse med frikort-ordningen og finne elektroniske resepter.

Automatisk skjermtilpasning

Du som er behandler eller helseaktør vil fremdeles finne informasjon om HELFOs tjenester på helfo.no. Det nye nettstedet har et design som automatisk tilpasser seg skjermstørrelsen du bruker – også om du går inn på helfo.no fra mobilen din.

De nye nettsidene tar både utgangspunkt i hva du ønsker svar på fra HELFO eller hvem du er. Sidene er utviklet med utgangspunkt i en lang rekke brukerundersøkelser med blant andre apotek/bandasjist, fysioterapeuter, leger, tannleger og tannpleiere etc.

– Tilbakemeldingene fra brukertestingen er at behandlerne liker de nye nettsidene. Sidene er mer oversiktlige og informative sammenlignet med gamle helfo.no. De liker en klar forside, klare menyvalg, et enkelt språk og at de finner relevant informasjon. I tillegg har den nye nettsidene bedre søkefunksjon enn før, sier Annemette Gustavsen, kommunikasjonsdirektør i HELFO.

Oppdater nettleseren din!

Kommunikasjonsdirektøren er glad for at resultatet av mange måneders jobbing med nye nettsider er klart, men understreker at løsningen på ingen måte er komplett.

– Vi vil kontinuerlig forbedre både innhold og tjenester på vårt nettsted framover. Derfor setter vi stor pris på tilbakemeldinger og innspill fra brukerne og forslag til forbedringer, sier hun.

Nye helfo.no er en moderne nettløsning. For å få best mulig glede av sidene, oppfordrer vi deg til å installere aller siste versjon av nettleseren du bruker – enten det er Internet Explorer, Google Chrome eller en annen type.

Ytre etat under Helsedirektoratet

HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter mange viktige stønadsordninger for befolkningen og utbetaler trygderefusjon til behandlere og andre helsektører.