Logo for print

​Fra 15. mars 2015 kan leger skrive ut det langtidsvirkende G-CSF-preparatet Longuex (lipegfilgrastim) direkte på blå resept til forebygging av kjemoterapiindusert nøytropeni.

Fra 15. april er det langtidsvirkende G-CSF-preparatet Neulasta (pegfilgrastim) forhåndsgodkjent for blå resept til forebygging av kjemoterapiindusert nøytropeni.

Begge preparatene forskrives med hjemmel i blåreseptforskriften § 2, med refusjonskode ICD-10: D70/ ICPC-2: B84.

Preparatene er forhåndsgodkjent for bruk i samsvar med preparatets indikasjon.