Logo for print

1. januar 2016 ble posedeodoranter og poseovertrekk fjernet fra produkt- og prislisten for stomi slik som beskrevet i statsbudsjett for 2016. Dette er nå reversert slik at personer med stomi igjen kan få disse produktene på blå resept.

De aktuelle produktene blir tilbakeført i produkt- og prislisten som gjelder fra 1. juli 2016, og vil være tilgjengelige for refusjon fra denne dato. Her finner du en oversikt over hvilke produkter som blir tilbakeført i blåreseptordningen.

Brukere som har lagt ut for kjøp av posedeodorant og/eller poseovertrekk i perioden fra 1. januar til 1. juli, vil ikke ha rett til å få dekket disse utgiftene.

Barrierekluter/hudfilmkluter som også ble fjernet fra produkt- og prislisten for inkontinens og stomi 1. januar, blir ikke tilbakeført. Personer som har behov for barriereprodukter til behandling av irritasjonsdermatitt (bleieutslett), har fortsatt et godt utvalg av barriereprodukter tilgjengelig for refusjon.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2016 finner du regjeringens begrunnelse for endringene i blåreseptordningen. Endringene ble vedtatt i Stortinget 17. juni 2016.

Les mer om forslagene og innstillingen her: