Logo for print

​Behandlere som sendte inn refusjonskrav over linje i det aktuelle tidsrommet, og som ikke har fått oppgjøret sitt, må sende refusjonskravet elektronisk til NAV på nytt.