Logo for print

​For deg som tannpleier betyr det at du må rapportere pasientenes egenandeler til Helfo over helsenettet senest hver 14. dag. Dette gjøres automatisk når du sender dine refusjonskrav elektronisk over linje til Helfo.

Kravet om elektronisk innrapportering følger av egenandelsregisterforskriften og
endringsforskrift til egenandelsregisterforskriften, som trer i kraft 1. januar 2017. Kravet gjelder for alle behandlere som yter tjenester/behandling som inngår i frikort egenandelstak 2 og uavhengig av om du har direkte oppgjør.

Du som tannpleier har en viktig rolle

Du som behandler har en viktig rolle når det gjelder hvor raskt dine pasienter mottar frikortet i posten. For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må du rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling.

I kravet er det viktig at egenandelene er registrert på hver enkelt behandling og ikke for en hel behandlingsserie. Refusjonskravet må også inneholde fødselsnummer/D-nummer.

Hva er frikort egenandelstak 2

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har pasienten din fått frikort i den ene ordningen, kan den ikke benytte det i den andre ordningen.

Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandeler hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphold ved offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus. For tannbehandling og tannpleiere er det en tilstand der godkjente egenandeler inngår i grunnlaget for frikort tak 2:

For tannbehandling og tannpleiere er det i følgende tilfeller at godkjente egenandeler inngår i grunnlaget for frikort tak 2:

  • Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (NB! Gjelder bare fjerning av sutur, takst 4)
  • Tilstand 6a: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Du finner mer om dette i «Det gule heftet».

Enklere for både deg og pasienten

Automatiseringen av frikort egenandelstak 2 vil bety en forenkling for pasientene. Frikortet kommer automatisk i posten når pasienten har betalt egenandeler som gir rett til frikort og de slipper å sende søknad til Helfo.

Det blir også enklere for deg som tannpleier, da ditt system for elektronisk pasientjournal (EPJ) holder orden på hvilke tilstander og takster som gir pasienten godkjente egenandeler.

Har du ikke avtale om direkte oppgjør?

Når du har avtale med Helfo, får du direkte utbetalt den økonomiske stønaden pasienten har rett til etter den norske folketrygden.

Du finner informasjon om på nettsidene under «Hva er en avtale om direkte oppgjør for helseaktører».

Du finner også viktig informasjon om hvordan du sender refusjonskrav og regelverk for tannpleiere her på helfo.no.

Det er gjort noen unntak for kravet om elektronisk innrapportering, du kan lese mer om dette på siden «Slik sender tannpleier refusjonskrav».

Har du ytterligere spørsmål om elektronisk innsending av refusjonskrav eller avtale om direkte oppgjør? Kontakt Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070.