Logo for print

For deg som tannlege betyr det at du må rapportere pasientenes egenandeler til Helfo over Norsk Helsenett senest hver 14. dag.​ Dette gjøres automatisk når du sender dine refusjonskrav elektronisk over linje til Helfo.

Kravet om elektronisk innrapportering følger av egenandelsregisterforskriften og
endringsforskrift til egenandelsregisterforskriften, som trer i kraft 1. januar 2017. Kravet gjelder for alle behandlere som yter tjenester/behandling som inngår i frikort egenandelstak 2 og uavhengig av om du har direkte oppgjør.

Du som tannlege har en viktig rolle

Du som behandler har en viktig rolle når det gjelder hvor raskt dine pasienter mottar frikortet i posten. For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må du rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling.

I kravet er det viktig at egenandelene er registrert på hver enkelt behandling og ikke for en hel behandlingsserie. Refusjonskravet må også inneholde fødselsnummer/D-nummer.

Har du ikke avtale om direkte oppgjør?

Elektronisk innrapportering gjøres ved å sende refusjonskravene elektronisk over linje og å inngå avtale om direkte oppgjør.

Når du har avtale med Helfo, får du direkte utbetalt den økonomiske stønaden pasienten har rett til etter den norske folketrygden.

Du finner informasjon om på nettsidene under «Hva er en avtale om direkte oppgjør for helseaktører».

Du finner også viktig informasjon om oppgjør og regelverk for tannleger her på helfo.no.

Hva er frikort egenandelstak 2?

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har pasienten din fått frikort i den ene ordningen, kan den ikke benytte det i den andre ordningen.

Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandeler hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphold ved offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus. For tannbehandling er det 2 tilstander der godkjente egenandeler inngår i grunnlaget for frikort tak 2:

  • Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
  • Tilstand 6a: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Du finner mer om dette i «Det gule heftet».

Enklere for både deg og pasienten

Automatiseringen av frikort egenandelstak 2 vil bety en forenkling for pasientene. Frikortet kommer automatisk i posten når pasienten har betalt egenandeler som gir rett til frikort og de slipper å sende søknad til Helfo.

Det blir også enklere for deg som tannlege, da ditt system for elektronisk pasientjournal(EPJ) holder orden på hvilke tilstander og takster som gir pasienten godkjente egenandeler.

Elektronisk – den kjappe og sikre måten

Å levere refusjonskrav via helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert.
Når du leverer dine refusjonskrav elektronisk via helsenettet, gjør du det i løpet av noen få minutter. Dersom refusjonskravet er uten feil, vil du få utbetalt oppgjøret ditt innen 3-4 dager.

Kommunikasjon over helsenettet er kryptert, og det er ikke risiko for at personopplysninger kommer på avveie. Ved å bruke helsenettet blir det enkelt og trygt å samhandle med andre helseaktører og etter hvert blir det enkelt å forskrive resepter elektronisk.

Slik gjør du det – du som ikke er på nett

Det første du må gjøre er å kontakte din EPJ-leverandør for å få konkret og tilpasset informasjon om hvilke valgmuligheter du har og konsekvenser av de ulike alternativene.

  • Be om en konkret prisoversikt fra din EPJ-leverandør.
  • Bestill helsenett gjennom din EPJ-leverandør eller etter avtale med din EPJ-leverandør, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og veiledning.
  • Bestill så tidlig som mulig – det er mange som vil koble seg opp.

Det er gjort noen unntak for kravet om elektronisk innrapportering, du kan lese mer om dette på siden «Slik sender tannlege refusjonskrav».

Har du ytterligere spørsmål om elektronisk innsending av refusjonskrav eller avtale om direkte oppgjør? Kontakt Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070.

Les mer om høringsforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om elektronisk innsending.