Logo for print

​Fra 16. mars 2017 vil disse regningene bli avvist av Helfo, og ikke bare få en merknad, slik det har vært gitt tidligere.

Konsultasjonstaksten, takst 2ad (allmennleger) og 3ad (avtalespesialister) inkluderer også skriving av resept og rådgivning, jamfør informasjonen i merknad B1 i takstforskriften/Normaltariffen. Helfo har i sine analyser sett at det i stor grad blir utløst refusjon for takst 1i eller 1bd i samme tidsrom som takst for konsultasjon. 

En slik bruk av takstene ble tatt opp til diskusjon i det årlige samarbeidsmøtet mellom Helfo og legeforeningen i juni 2016. Det ble der enighet om at en slik bruk av konsultasjonstakst i kombinasjon med takst for enkel pasientkontakt i de aller fleste tilfeller vil være feil takstbruk.

Enighet om strengere kontroll

Der en telefonkonsultasjon resulterer i timeavtale, uten at det samtidig blir gitt medisinske råd vil det også være feil å bruke både takstene 1bd og 2ad/3ad selv om det har vært to ulike kontakter. Dette kan du lese mer om i merknad A1 i takstforskriften/normaltariffen.

Det ble derfor i dette møtet enighet mellom Legeforeningen, Helsedirektoratet og Helfo om at det fra 16.mars 2017 innføres strengere automatisk kontroll av regninger for flere pasientkontakter for samme pasient, samme dag.

Mulig å kontakte Helfo

Helfo vil derfor fra denne datoen avvise takst for enkel pasientkontakt der den er brukt nært opptil konsultasjonstaksten. Den samme regelen vil gjelde andre regninger som inneholder takst for enkel pasientkontakt brukt tett opp mot hverandre eller opp mot konsultasjonstakst (takst 2ad/2ak/2fk/3ad), slik som takst 1h i tilknytning til 1ad eller 2ad.

Dersom det i spesielle tilfeller skulle være riktig å bruke både takst for enkel pasientkontakt og konsultasjonstakst, eller to takster for enkel pasientkontakt, må du som er lege i det enkelte tilfelle ta kontakt med Helfo for å gi en forklaring på hvorfor begge takster er utløst på omtrent samme tidspunkt.

Les mer om regelverk og takster for lege.