Logo for print

​HELFO har den senere tid mottatt en del henvendelser fra apotek og deres regnskapskontorer, der de etterlyser oppgjør for manuelle refusjonskrav fra HELFO. Dette gjelder manuelt innsendte krav for utleveringer på områdene epidermolysis bullosa, tuberkulose og langtidsvirkende prevensjonsmidler.

Årsaken til at disse refusjonskravene må sendes manuelt er at apotekenes FarmaPro-system ennå ikke er tilrettelagt for direkte oppgjør med HELFO.

HELFO ber derfor landets apotek så raskt som mulig sender inn disse manuelle refusjonskrav til HELFO.

I tillegg må hvert refusjonskrav bare sendes til HELFO én gang, og ikke både fra apoteket og eventuelt regnskapskontor.

Det er viktig at refusjonskravet ikke har en kortere betalingsfrist enn 30 dager, som er fristen for manuell saksbehandling av slike oppgjør i HELFO.

Utbetalingsvedtak for de manuelle kravene blir sendt til apoteket per e-post med opplysninger om utbetalingen som er gjort. Det er viktig at apoteket informerer sitt regnskapskontor om utbetalingen fra HELFO, slik at det ikke blir sendt unødige purringer eller inkassokrav til oss.

Saksbehandlingen hos HELFO går raskere dersom du sender alle nødvendige billag (utlevert vare, pris og kopi av resepten til pasienten) sammen med det manuelle kravet.