Logo for print

Helfo ser at det enkelte ganger utleveres medisinsk forbruksmateriell som ikke er i tråd med det legen har forskrevet.

Vi minner om at det er legen som har ansvar for vurdering av pasientens behov for medisinsk forbruksmateriell på blåresept, og at resepten inneholder nødvendige opplysninger.

Hvis resepten mangler opplysninger, inneholder feil eller er uklar, må legen kontaktes for avklaring før det foretas en intervensjon og utlevering til pasienten.