Logo for print

​Endringene gjelder adgangen til å repetere takst, ugyldige takstkombinasjoner og presisering av når takst kan utløses.

Merk deg disse nye presiseringene i merknadene i takstoversikten:

• Takst 9: Kan repeteres 1 gang. Ytterligere repetisjoner skal begrunnes og journalføres, og dekkes med 50 prosent av henholdsvis honorartakst eller refusjonstakst.

• Takst 404: Taksten kan ikke kombineres med takst 405, takst 406, takst 407 eller takst 410.

• Takst 405: Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 410 eller takst 418.

• Takst 410: Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 405, takst 406 eller takst 407.

• Takst 415: Taksten kan brukes ved operativ fjerning av større cyste som ikke faller inn under takst 405, det vil si for kjevecyste over et område som i størrelse tilsvarer mer enn 1 tann.

• Takst 418: Taksten kan ikke brukes i kombinasjon med takst 405.

Se fullstendige merknader til takstene i revidert rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 («det gule heftet»).

Dersom du før 15. februar har sendt inn oppgjør til Helfo for en av de nevnte takstene, og fått avvist rettmessig krav, må du sende kravet på nytt. Ta kontakt med din EPJ-leverandør dersom du trenger hjelp til dette.