Logo for print

Det er kun spesialist i indremedisin eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling som kan søke om individuell stønad til Entresto.

Retningslinjene gjelder fra 18. januar 2016.

Stønad begrenses til pasienter

  • med NYHA-klasse II-IV
  • med ejeksjonsfraksjon (EF) under 40 % bestemt ved ekkokardiografi eller andre objektive metoder og
  • som tidligere er behandlet med ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB)

Dette må dokumenteres i søknaden til Helfo.

I tillegg må søknaden inneholde opplysninger om

  • hvilke legemidler/virkestoff det søkes om
  • hvorfor forhåndsgodkjent behandling ikke lenger kan benyttes. Søknaden må inneholde en redegjørelse om dette.
  • pasientens EF-nivå under behandling med ARB eller ACE-hemmer skal oppgis ved utilstrekkelig effekt
  • kontaktopplysninger. Helfo trenger din postadresse og telefonnummer for å kontakte deg hvis vi trenger tilleggsopplysninger til søknaden og for at vi kan sende deg en kopi av vedtaket hvis pasienten har gitt samtykke til det.

Se retningslinjene for Helfos saksbehandling.

Departementets begrunnelse

Begrensingene i retningslinjene for individuell stønad til Entresto, er gjort for å sikre en kontrollert innføring. Entresto har en vesentlig høyere pris enn tradisjonell behandling. Departementet angir at med dagens pris ville behandling av alle potensielle hjertesviktpasienter føre til samlede utgifter på rundt 600 millioner kroner. Kostnader av denne størrelsesorden kan få betydning for andre prioriterte oppgaver i helsesektoren. ​