Logo for print

Helse- og omsorgsdepartementet har publisert nytt rundskriv med regelverk og takster for 2019 på regjeringen.no. Om endringene gjelder deg, er det viktig at du leser og setter deg inn i endringene, ettersom de påvirker refusjonskravene du sender til Helfo.

Sidene for regelverk og takster for tannbehandling er oppdatert med endringene for 2019.

Endringer fra 1. januar 2019

Rundskrivet til folketrygdloven §§ 5-6, 5-6 a og 5-25 og takster for tannbehandling har følgende endringer og presiseringer med virkning fra 1. januar 2019:

4 – Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

 • I vilkårene for stønad etter forskriften § 1 punkt 4, er kravet til skriftlig erklæring fra lege/sykehusavdeling presisert. Erklæringen skal dokumentere at infeksjonsforebyggende tannbehandling er nødvendig fordi infeksjon eller infeksjonsspredning fra munn/kjeve/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og at risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.
 • Opplistingen av medisinske tilstander og behandlinger er fjernet.
 • Det er presisert at i unntakstilfeller hvor tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, gis det stønad til nødvendig rehabilitering kun for de tenner som går tapt.

8 – Bittanomalier

 • Kravene til innhold i henvisning fra tannlege/tannpleier til kjeveortoped er presisert.
 • Skjema Helfo 05-06.10 må brukes ved henvisning til kjeveortoped.
 • Kjeveortopedens plikt til oppbevaring av mottatt henvisning er presisert.
 • Vilkårene for stønad ved eventuell rebehandling er presisert.

Takstene 1, 2, 3, 804, 806 og 809

 • Takstene er nedjustert.

Takst 101

 • Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under punkt 10 - Hyposalivasjon. Ved disse tilstander ytes stønad etter refusjonstakst.

Takst 501

 • Adgangen til å bruke takst 501 ved tidsbruk under 30 minutter er fjernet.
 • Antallsbegrensingen for taksten er presisert – se punkt 6 - Periodontitt og merknaden til takst 501.

Takst 604 f

 • Taksten er fjernet.

Takst 703

 • Vilkårene for bruk av taksten i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert.

Takst 806

 • Vilkårene for bruk av taksten i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert.

Takst 808

 • Taksten er fjernet.

Øvrige takster er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent i henhold til Stortingets budsjettvedtak, ifølge innledende brev fra Helse- og omsorgsdepartementet i rundskrivet med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019.