Logo for print

​Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser fra helseforetakene angående endringen som ble gjort i poliklinikkforskriften fra 1.januar 2016. I forskriften ble refusjonskategoriene for polikliniske intervensjoner utført av radiologer fjernet og finansieringen overført til ISF. Tilbakemeldingene gikk på at endringen påførte helseforetakene store tekniske utfordringer.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at forslaget blir reversert, og at bildeveiledete intervensjoner som er utført poliklinisk skal finansieres gjennom refusjon fra Helfo i 2016.

Poliklinikkforskriften er nå oppdatert.  Endringen går frem av  «Tabell S1 under kapittel S Radiologi».

Det kan nå fremmes refusjonskrav for bildeveiledete intervensjoner for 2016.

Les mer på siden «Regelverk og takster for sykehus og poliklinikk».