Logo for print

Da vil pasientene dine få frikort automatisk i posten og slippe å sende søknad til Helfo. Dette skjer automatisk som følge av at du sender dine refusjonskrav elektronisk over linje til Helfo.

Kravet om elektronisk innrapportering følger av egenandelsregisterforskriften og
endringsforskrift til egenandelsregisterforskriften, som trer i kraft 1. januar 2017. Kravet gjelder for alle behandlere som yter tjenester/behandling som inngår i frikort egenandelstak 2 og uavhengig av om du har direkte oppgjør.

Du som er behandler har en viktig rolle når det gjelder hvor raskt dine pasienter mottar frikortet i posten. For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må du rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling.

Fysioterapeut? Les mer om frikort og fysioterapibehandling her

Tannlege? Les mer om frikort og tannbehandling her

Tannpleier? Les mer om frikort og tannbehandling her