Logo for print

Helseforetakene har fra denne datoen fått finansieringsansvaret for totalt ni legemidler for ulike behandlingsområder:

  • Adynovi
  • Bavencio
  • Blitzima
  • Maviret
  • Ritemvia
  • Tremfya
  • Tuxella
  • Vosevi
  • Zolinza

Det betyr at det ikke er folketrygden, men de regionale helseforetakene, som dekker utgiftene.

Du finner en komplett oversikt over legemidler til bruk utenfor sykehus som skal finansieres av helseforetakene i forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus.

Du kan også lese mer om overføringen av finansieringsansvaret for legemidler fra Helfo til RHF-ene på helsedirektoratet.no.

1. mai 2017 overtok helseforetakene finansieringsansvaret for totalt 114 kreftlegemidler.