Logo for print

Helseforetakene har fra 1. mai fått finansieringsansvaret for totalt 114 kreftlegemidler. Les mer om denne overføringen.

Det betyr at det ikke lenger er folketrygden, men de regionale helseforetakene som dekker utgiftene.

Fra denne dato vil det ikke være mulig å få stønad for disse legemidlene etter blåreseptordningen (§ 5-14) eller bidragsordningen (§ 5-22), som Helfo har ansvaret for.

Apotekene kan ekspedere blå resepter som en H-resept ut tiden resepten er gyldig dersom resepten er skrevet ut før datoen for overføringen av finansieringsansvaret. Dersom bruken av preparatet ikke var forhåndsgodkjent på blå resept, er det en forutsetning at Helfo har innvilget et vedtak om individuell stønad for pasienten det gjelder.

Du finner en komplett oversikt over legemidler til bruk utenfor sykehus som skal finansieres av helseforetakene i forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus. Oversikt over de 114 kreftlegemidlene som RHF-ene har finansieringsansvaret for fra 1. mai 2017 finner du her.

Du kan også lese mer om overføringen av finansieringsansvaret for legemidler fra Helfo til RHF-ene på helsedirektoratet.no.