Logo for print

Legen kan forskrive melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder for de som trenger et slikt næringsmiddel i sin behandling.

​Stortinget har i statsbudsjett for 2017 vedtatt ett nytt forskrivningskrav til lege i refusjonsordningen for næringsmidler, jf. blåreseptforskriften § 6.

For å gjøre bruken av melkeerstatning til behandling av barn med melkeproteinallergi og –intoleranse mer i tråd med faglige anbefalinger skal førstevalget i behandlingen nå være melkeerstatninger basert på hydrolysert melkeprotein. Mer enn 90 prosent av barna vil bli symptomfrie med bruk av disse produktene.

Etter 1. januar 2017 skal melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder rekvireres spesielt av lege. Det vil si at slike produkter ikke kan utleveres til brukere uten at legen har spesifisert artikkelgruppen på resepten.

Overgangsordning

For resepter som er forskrevet før 1. januar 2017 kan apotek og bandasjist utlevere melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder, dersom brukeren allerede benytter melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder i sin behandling.