Logo for print

​Retningslinjene er strengere enn de generelle retningslinjene for individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3a. Det skal være utført gentest på pasienten.

Det er kun spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer eller lege fra tilsvarende sykehusavdelinger som kan søke. Når du søker om stønad på vegne av pasienten på blå resept, må du i tillegg dokumentere følgende:

  • hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt og høyeste dose som er brukt
  • redegjørelse for hvorfor forhåndsgodkjent behandling ikke kan / ikke lenger kan benyttes
  • relevante kontraindikasjoner

På bakgrunn av at Legemiddelverket har vurdert at dette ikke er kostnadseffektiv behandling, har HOD besluttet at individuell stønad for disse legemidlene skal begrenses til pasienter med homozygot familiær hyperkolesterolemi.

Praktisk gjennomføring

Det er ingen endring for de pasientene som allerede har fått innvilget vedtak før 22. juni.

Apotekene kan ekspedere blå resepter til pasienter med vedtak fra Helfo på vanlig måte.

Søknader som har kommet inn før 22. juni 2016 vil bli vurdert etter regelverket som gjaldt på søknadstidspunktet.

Pasienter som har fått innvilget stønad inntil 22. juni 2016 vil få et nytt vedtak fra Helfo uten tidsbegrensing.

Praluent (alirokumab)

Etter HODs beslutning om å begrense stønad til pasientgruppen med homozygot familiær hyperkolesterolemi dekkes ikke preparatet av folketrygden.

Her finner du retningslinjene for Helfos saksbehandling.