Logo for print

​Disse endringene innføres basert på en metodevurdering gjort av Statens legemiddelverk.

Stønad begrenses til pasienter som tidligere er behandlet med ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB), og der samtlige av følgende vilkår er oppfylt

  • NYHA-klasse II-IV
  • ejeksjonsfraksjon (EF) under eller lik (≤) 35 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi eller magnettomografi
  • systolisk blodtrykk over eller lik (≥) 95 mmHg,
  • eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2

Vilkårene skal være oppfylt under behandling med maksimalt tolererbare doser av en ACE-hemmer eller ARB.

Pasienten må i tillegg ha forhøyet BNP (brain natriuretisk peptid) eller ProBNP.

Disse vilkårene må være dokumentert i søknaden til Helfo.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • Hvorfor behandling med ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB) bør ertattes med Entresto. Søknaden må inneholde en redegjørelse om dette.
  • Pasientens NYHA-klasse, EF-nivå, systolisk blodtrykk og eGFR under behandling og at pasienten har forhøyet BNP.
  • Hvilken metode som er benyttet for å måle EF-nivå.
  • Din kontaktinformasjon: Helfo trenger postadresse og telefonnummer for å kunne kontakte deg ved behov for tilleggsopplysninger til søknaden, og for å kunne sende deg en kopi av vedtaket hvis pasienten har samtykket til dette.

Kun spesialist i indremedisin eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling kan søke om individuell stønad til Entresto.

Praktisk gjennomføring
Søknader som er datert før 1. november blir vurdert etter regelverket som gjaldt på søknadstidspunktet.

For pasienter som allerede har fått innvilget stønad til Entresto er det ingen endringer.

Apotekene kan fortsatt ekspedere blå resepter til pasienter med vedtak som er datert før 1. november.