Logo for print

Den nye produkt- og prislisten gir oversikt over medisinsk forbruksmateriell med tilhørende varenummer som det kan gis stønad til på blå resept ved tuberkulose.

Pasienter som allerede har gyldig blå resept trenger ikke ny resept for å få utlevert nødvendig medisinsk forbruksmateriell etter den nye produkt- og prislisten.

Helfo gjør oppmerksom på at enkelte produkter som har vært utlevert fra apotek og bandasjist før 15. september 2017, ikke lenger kan utleveres dersom de ikke er oppført på den nye produkt- og prislisten.