Logo for print

Produkt- og prislisten gir oversikt over medisinsk forbruksmateriell med tilhørende varenummer som det kan gis stønad til på blå resept ved epidermolysis bullosa (EB). Det gis stønad kun til de produktene som står oppført på listen.

Pasienter som har gyldig blå resept vil få utlevert nødvendig medisinsk forbruksmateriell etter ny produkt- og prisliste fra 1. januar 2017.

Helfo gjør oppmerksom på at enkelte produkter som har vært utlevert fra apotek og bandasjist før 1. januar 2017, ikke lenger kan utleveres dersom de ikke er oppført på den nye produkt- og prislisten.

Legemidler som er forhåndsgodkjent på blå resept til behandling av EB, skal fortsatt forskrives på § 2.

Innsending av refusjonskrav

Systemet FarmaPro vil ikke være tilpasset til å håndtere den nye produkt- og prislisten fra 1. januar 2017. Alle produkter vil bli godtatt i FarmaPro ved registrering av blåresepter på § 5 punkt 13 (kode 513) inntil FarmaPro er tilpasset. Apotekene må derfor kontrollere manuelt mot den nye produkt- og prislisten at produktet med tilhørende varenummer er godkjent for refusjon.

Refusjonskrav på produkter som ikke står oppført i den nye produkt- og prislisten for epidermolysis bullosa, vil bli avvist hos Helfo fra og med 1. januar 2017.