Logo for print

​Fra samme dato vil ikke hudfilmprodukter bli dekket på blå resept for brukere med urinretensjon (kateter).

Stortinget har i Statsbudsjettet for 2015 vedtatt at noe forbruksmateriell ikke lenger skal dekkes av blåreseptordningen fra 1. januar 2015. Bakgrunnen for dette, er at produktene ikke anses som medisinsk nødvendige produkter for brukergruppen.

Her finner du en oversikt over hvilke varenummer som fra 1. januar 2015 ble tatt bo​rt fra de ulike produkt- og prislistene.

Truser, bleier og inkontinens

Truser er nødvendig for alle mennesker uavhengig av sykdom, og er derfor ikke et produkt som er direkte relatert til inkontinens. Personer som har behov for å holde bleier på plass, vil fortsatt få bleieholdere på blå resept.

Utstyr for rensemidler og vask for personer med inkontinens skal ikke finansieres av folketrygden. Saltvann og kompresser vil derfor ikke bli dekket i blåreseptordningen fra 1. januar.

De minste truseinnleggene vil bli tatt ut av blåreseptordningen. Det betyr at nedre grense for størrelse på bleier er endret. Det vil imidlertid fortsatt være produkter på blå resept tilgjengelig for personer med lette urinlekkasjer.

Hudfilm

Personer som har blå resept på medisinsk forbruksmateriell for urinretensjon, vil ikke lenger få hudfilm på blå resept fra 1. januar 2015.