Logo for print

​HELFO ønsker at alle logopeder og audiopedagoger skal sende elektroniske krav. Dette er en del av arbeidet vårt for å følge opp regjeringens digitaliseringskrav.  Vi ber deg om å lese slik sender logoped og audiopedagog refusjonskrav.

Her finner du oppdatert, viktig informasjon, fordelene med denne innsendingsmåten og hvordan du rent praktisk gjør dette.

Dersom du har spørsmål om elektronisk innsending, kan du kontakte Helfo veiledning for helseaktører på telefon 815 70 070 eller post@helfo.no

10.07.2015 11:05