Logo for print

Helfo oppfordrer leverandører om å sende søknad til Helfo allerede nå.

Helfo har laget en veiledende oversikt over produkt- og artikkelgrupper som skal inngå i produkt- og prislisten. Helfo fastsetter referanseprisen for hver enkelt gruppe. Referanseprisene er ennå ikke klare, men leverandørene bes likevel søke produktene inn med nettopris.

Du finner mer informasjon om hvordan du søker på siden «Slik søker du om plass på produkt- og prislistene».