Logo for print

​Det ble samtidig laget en egen produkt- og prisliste til hjemmelspunkt 514 med produktene det gis stønad til. Det gis stønad kun til de produktene som står oppført på listen.

Måle- og administrasjonsutstyr til intravenøs behandling, epidural behandling og subkutan behandling (butterfly og subkutane infusjonskanyle) dekkes ikke etter blåreseptforskriften.

Forskrivning på blå resept

For pasienter som har behov for måle- og administrasjonsutstyr til legemidler de får på blå resept, skal måle- og administrasjonsutstyr forskrives på hjemmelspunkt 514.

Innsending av apotekoppgjør

Systemleverandøren FarmaPro var i perioden januar - april 2016 ikke klargjort for hjemmelspunkt 514. FarmaPro versjon 5.14 er tilrettelagt for ekspedering av måle- og administrasjonsutstyr. Alle refusjonskrav sendes derfor nå inn på vanlig måte i den elektroniske oppgjørsordningen.