Logo for print

​For at en lege skal kunne inngå avtale med Helfo om direkte oppgjør og få refusjonsrett, må legen fra nå av som hovedregel være

  • spesialist i allmennmedisin
  • under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin
  • godkjent allmennlege

Les mer om den nye ordningen Helse- og omsorgsdepartementet har forskriftsfestet på siden «Nytt kompetansekrav for leger i allmennpraksis».