Logo for print

Oppdateringen er basert på helseøkonomiske vurderinger gjort av Statens legemiddelverk og endringer i blåreseptforskriften § 5-14 jf. § 4a.

Pasienter med kronisk hepatitt C og signifikant leverfibrose kan få individuell stønad til behandling.

Statens Legemiddelverket har utført helseøkonomiske vurderinger av de direktevirkende antivirale legemidler som er markedsført i Norge. Kostnadseffektivitet er vurdert for virus av genotypene 1-3.

Følgende legemidler og bruksområder er vurdert som kostnadseffektive og foretrukket:

Legemiddel​Virkestoff​Hepatitt C-genotype (GT)​
​Exviera, tabletter​dasabuvir​GT 1
​Harvoni, tabletter​ledipasvir og sofosbuvir​GT 1 eller 3.
GT 3: Unntak for medlemmer
< 40 år med leverfibrose stadium F2-F3.
​Sovaldi, kapslersofosbuvir​GT 2 eller 3. Unntak for medlemmer
< 40 år med leverfibrose stadium F2-F3.​
Viekirax, tabletter​​ombitasvir, paritaprevir og ritonavirGT 1​

Retningslinjer for de foretrukne legemidlene finner du i vedlegg 4.

For fullstendig oversikt over vilkårene for individuell stønad til hepatitt C-legemidler, se rundskrivet til.§ 5-14 jf. § 4a. Rundskrivet omfatter blant annet retningslinjer for

  • stønad til kostnadseffektiv behandling som ikke er foretrukket
  • unntaksvis stønad til pasientgrupper med spesielle medisinske forhold
  • unntaksvis stønad til legemidler der kostnadseffektivitet ikke er dokumentert eller vurdert
  • unntaksvis stønad for HCV-infeksjon genotype 4, 5 eller 6

Det er ingen endringer i reglene om hvem som kan søke om individuell stønad og forskrive resepter på disse legemidlene. Søknad og blå resept må komme fra spesialist i infeksjonssykdommer, fordøyelsessykdommer, barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Det er ingen endringer i reglene for legemidlene som kan forskrives direkte på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon).