Logo for print

​Forskrivningene som ble kontrollert hadde stor risiko for feil.

Det betyr at kontrollene ble gjort der brukere så ut til å mangle refusjonsberettiget diagnose, samtidig som forskrivning ville utløse høy refusjon. Resultatene er derfor ikke representative for alle forskrivninger av testosteron.

Grunnlag for refusjon på blå resept

Hensikten med kontrollen var å få flere leger til å følge reglene for forskrivning av testosteron på blå resept.

Kontrollen avdekket kun fem forskrivninger som gjaldt brukere med diagnose som gir grunnlag for refusjon på blå resept.

Leger har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i gjeldende regelverk, og påse at vilkårene ved forskrivning på blå resept er oppfylt. Les mer om forskrivning på blå resept på våre nettsider.

Pålegg om endring av praksis og informasjon

Etter kontrollene fikk de aktuelle ti legene pålegg om å følge refusjonsvilkårene ved videre forskrivning av testosteron på blå resept. 11 leger fikk brev med spesifikk informasjon om sin forskrivning, med Helfos vurdering av de kontrollerte forskrivningene.

Rapporten «Forskrivning av testosteron på blå resept» er sendt til Helsedirektoratet, Den norske legeforening og Statens legemiddelverk.