Logo for print

På denne siden kan du lese mer om tiltakene som er satt i verk.

Fastlegelister (pasientlister) mangler pasienter

Vi har registrert at noen fastlegelister mangler pasienter. Dersom du savner pasienter på din liste, kan du kontakte Helfo veiledning for helseaktører for å få bekreftet pasienten fortsatt skal stå på din liste.

Dersom det skulle vise seg å være en feil på listen, så vil det ikke ha negative, økonomiske konsekvenser for deg som er fastlege.

Problemer med visning av fulle fastlegelister

I innbyggernes selvbetjeningsløsning Bytte fastlege på helsenorge.no har noen fastleger vært vist med ledige plasser, selv om innbyggeren ikke har kunnet bytte til dem.

Det har også vært vist for lavt maksimalt antall pasienter per fastlege (listetak).

Begge deler er nå rettet.

Opplysninger om legekontoret

Den nye IKT-løsningen for fastlegebytter inneholder mer informasjon om legekontoret. Dette har innbyggerne blant annet glede av i selvbetjeningsløsningene på helsenorge.no.

Disse opplysningene blir hentet fra blant annet enhetsregisteret i Brønnøysund og adresseregisteret hos Norsk Helsenett (NHN). Det er derfor svært viktig at opplysninger om din legepraksis i disse registrene er korrekte.

Har du spørsmål om informasjonen som vises frem for hvert legekontor, kan du kontakte Helfo veiledning for helseaktører på telefonnummer 815 70 070.