Logo for print

​Ved enkelte endringer i regelverk eller i behandlingen av den enkelte pasient, kan det oppstå usikkerhet om hvorvidt et eksisterende individuelt vedtak kan benyttes uten å måtte søke om individuell stønad på nytt.

Generelt er vedtaket gyldig for legemiddelet som er oppført i vedtaket. I tillegg er vedtaket gyldig for andre legemidler med samme virkestoff, formulering og reseptgruppe. For vedtak fattet på markedsført legemiddel er dette begrenset til andre markedsførte legemidler.

Apotek kan på selvstendig grunnlag bytte til annet legemiddel der det det står oppført på byttelisten.

I følgende tilfeller gir HELFO apotek/bandasjist ytterligere myndighet til å benytte individuelle vedtak på legemidler eller næringsmidler, uten først å ta kontakt med HELFO:

DatoVedtak er fattet påVedtak endres tilBegrunnelse
September 2011Refusjonskode G12§ 3bRefusjonskoden utgår
September 2011AmpyraFampyraMarkedsført som Ampyra i USA, og som Fampyra i Europa
September 2011Næringsmidler med hjemmel i § 3a punkt 1 eller 2.Henholdsvis § 6 punkt 1 eller 2.
September 2011Saizen click easySaizen liquidEndring av formulering
April 2013§ 2 med vedtaksdato før 3. mars 2008§ 3a, refusjonskode  -97 med uendret vedtaksdatoMuligheten for å registrere vedtak med henvisning til blåreseptforskriften som gjaldt før 3. mars 2008 er fjernet
April 2013§ 10a med vedtaksdato før 3. mars 2008 (unntatt vedtak fattet på punkt 38)§ 3a, refusjonskode  -98 med uendret vedtaksdatoMuligheten for å registrere vedtak med henvisning til blåreseptforskriften som gjaldt før 3. mars 2008 er fjernet
September 2013§ 10a punkt 38 med vedtaksdato før 3. mars 2008§ 3a, refusjonskode D84 med uendret vedtaksdatoMuligheten for å registrere vedtak med henvisning til blåreseptforskriften som gjaldt før 3. mars 2008 er fjernet

HELFO forutsetter at forskrivende lege er kjent med at intervensjonen foretas.

01.01.2014 00:00