Logo for print

​Alle systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ-system) er tilrettelagt for elektroniske fastlegelister.

Du starter selv abonnementet for å motta elektronisk fastlegeliste i ditt EPJ-system.

Gratis tjeneste

Tjenesten er gratis, og det er ingen ventetid for å koble seg opp. Dersom du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med din EPJ-leverandør.

Din nye elektroniske fastlegeliste er tilgjengelig allerede den 1. i hver måned, men du kan når som helst laste ned listen.

Dersom du ikke har koblet deg på abonnementsløsningen innen 31.desember 2015, vil du fra 1. januar 2016 få tilsendt listen på papir. Da må du selv gjøre jobben med å skrive inn alle dine pasienters navn og andre data manuelt i ditt EPJ-system.

Vi anbefaler at du så snart som mulig kobler deg opp på automatisk løsning for fastlegeliste, selv om du i nærmeste fremtid har tenkt å bytte eller oppgradere EPJ-systemet.

Liste uten fastlege/ledig liste

Helsedirektoratet utvikler en praktisk løsning for legekontorene, slik at det går an å få overført pasientane til ledig liste/navnløs liste på god måte.

Løsningen er dessverre trolig ikke klar før i januar, og ut året vil det derfor bli sendt ut disketter med disse listene, selv om de andre legane på legekontoret har gått over til elektronisk abonnement.

Denne nettsiden (helfo.no) er for helseaktører. Er du privatperson? Gå til helsenorge.no for å bytte fastlege.