Logo for print

​Når sykehusene ikke er i stand til å tilby en pasient behandling innen behandlingsfristen, skal sykehusene melde dette til Helfo som fristbrudd i den elektroniske «Fristbruddportalen».

Når Helfo mottar melding om fristbrudd, skal Helfo pasientformidling forsøke å finne et tilsvarende behandlingstilbud til pasienten, jf. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 b.

For å kunne skaffe et tilsvarende behandlingstilbud til fristbruddpasienter, skal Helfo nå inngå nye rammeavtaler med private leverandører av somatiske spesialisthelsetjenester som skal gjelde for pasienter fra hele landet.

Rammeavtalene skal gjelde for to år, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Anbudskonkurransen til Helfo pasientformidling er kunngjort på Doffin og TED og tilbudsfristen er 1. februar 2018.