Logo for print

​Når sykehusene ikke er i stand til å tilby en pasient behandling innen den behandlingsfristen sykehuset har satt, skal sykehusene melde dette til Helfo som fristbrudd i den elektroniske «Fristbruddportalen».

Når Helfo mottar melding om fristbrudd, skal Helfo pasientformidling forsøke å finne et alternativt behandlingstilbud til pasienten, jf. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 b.

For å kunne skaffe alternativt behandlingstilbud til fristbruddpasienter, skal Helfo nå inngå rammeavtaler med private leverandører av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern. Denne konkurransen gjelder kun for tilbud til pasienter hjemmehørende i Finnmark.

Rammeavtalene skal gjelde for 2 år med mulighet til forlengelse i 1+1 år.
Tilbudsfristen er 15. august.

Konkurransen er kunngjort på Doffin og TED.