Logo for print

Utfylling av de elektroniske skjemaene vil skje i Altinn. Det betyr at du må logge deg på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Når du fyller ut og sender inn et elektronisk skjema, er søknaden umiddelbart hos Helfo.  Altinn-skjemaet gir også bedre støtte i utfyllingen, slik at Helfo får all nødvendig informasjon og dokumentasjon med en gang.

Du finner skjemaene ved å velge «Avtale» på forsiden av helfo.no, og deretter «Inngå avtale» eller «Endre avtale».

Samme avtale som før

Denne nye metoden for avtaleinngåelse erstatter Helfos gamle papirskjemaer, men måten å sende inn refusjonskrav på er den samme.

Du som allerede har en avtale, behøver ikke registrere en ny.

Les mer om direkte oppgjør i artikkelen «Hva er en avtale om direkte oppgjør for helseaktører?».

Roller og rettighet til å fylle ut skjemaer

Den eller de som skal endre eller inngå avtale om direkte oppgjør på vegne av kommuner eller foretak, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for kommunen eller foretaket i Enhetsregisteret. Rollen gir rettighet til å fylle ut skjemaet. Den som skal signere skjemaet, må ha rollen «begrenset signeringsrett». Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.