Logo for print

​Kontrollen ble gjennomført i 2015 som en kartleggingskontroll av refusjonskrav for 2014.

Kartleggingskontrollen var knyttet til følgende innslagspunkter:

  • 9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (slitasje)
  • 10 Hyposalivasjon (munntørrhet)

Formålet med kontrollen var å kartlegge bruken av innslagspunktene, kombinert med takst 304 (helkrone i gull og/eller ceram, eller porselensinnlegg fire flater og mer), samt tannlegenes etterlevelse av regelverket på området.

Det ble tilfeldig plukket ut 95 krav fra 94 tannleger til kontrollen. Disse var fordelt på innslagspunktene 9 og 10, og var på henholdsvis 48 og 47 krav.

Resultatet av kontrollen viste at tannlegene i stor grad sendte ukorrekte refusjonskrav. 53 prosent av kravene var i tråd med regelverket, mens 47 prosent av kravene avvek helt eller delvis fra regelverket. 

En av Helfos oppgaver er å sørge for at behandlerne får bedre innsikt i regelverket og å bistå dem som er usikre på hvordan de skal sende riktige refusjonskrav. 21 tannleger fikk derfor tilsendt spesifikk informasjon. 22 tannleger fikk vedtak om tilbakekreving av feilaktig utbetalt refusjon.

Her finner du kontrollrapporten.