Logo for print

Dette gjøres automatisk når du sender dine refusjonskrav elektronisk over linje til Helfo. Ta kontakt med din EPJ-leverandør for å få vite hvordan du kan bli koblet til helsenettet.

Kravet om elektronisk innrapportering følger av egenandelsregisterforskriften og
endringsforskrift til egenandelsregisterforskriften, som trer i kraft 1. januar 2017. Kravet gjelder for alle behandlere som yter tjenester/behandling som inngår i frikort egenandelstak 2 og uavhengig av om du har direkte oppgjør.

Helfo vil fortsatt ta i mot oppgjør på CD/minnepinne fra nyttår, men vil drive aktiv oppfølging for å få fysioterapeuter som ikke gis unntak til å oppfylle sine forpliktelser til elektronisk innrapportering av egenandelen.

20 000 kroner i støtte

Du kan få 20 000 kroner for oppkobling til Norsk Helsenettet (NHN). Du får 10 000 kroner når du har bestilt oppkobling og 10 000 kroner når du har levert ditt første refusjonskrav elektronisk til Helfo, takst H1. Denne taksten gjelder for en begrenset periode og kan kreves til og med 30. juni 2017.

Fra 1. januar 2017 får du også støtte til driftsutgiftene til helsenettet med 846 kroner i måneden, takst H2a. Fysioterapeuter som ikke kan dele kostnaden med andre, får i tillegg 508 kroner per måned, takst H2b.
Disse tilskuddsordningene vil dekke en stor andel av kostnadene for elektronisk samhandling.

Hva koster oppkoplingen til NHN?

Kostnadene varierer avhengig av hvilket EPJ-system du har og hvilken tilknytningsform til helsenettet du velger. I tillegg til helsenettkostnaden, vil det være kostnader med tilrettelegging av EPJ-system og nødvendige sertifikater og programvare for elektronisk meldingsutveksling.

Du må derfor ta kontakt med din EPJ-leverandør for mer informasjon om de forskjellige alternativene og detaljert prisoversikt.

Elektronisk – den kjappe og sikre måten

Å levere refusjonskrav via helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert.
Når du leverer dine refusjonskrav elektronisk via Helsenettet, gjør du det i løpet av noen få minutter. Normalt vil du få utbetalt oppgjøret ditt innen 1-2 dager. Pasientreiser kan lett rekvireres gjennom Helsenettet, og du vil spare tid på dette.

Kommunikasjon over Helsenettet er kryptert, og det er ikke risiko for at personopplysninger kommer på avveie. Ved å bruke Helsenettet blir det enkelt og trygt å samhandle med andre helseaktører.

Slik gjør du det:

  • Det første du må gjøre er å kontakte din EPJ-leverandør for å få konkret og tilpasset informasjon om hvilke valgmuligheter du har og konsekvenser av de ulike alternativene.
  • Be om en konkret prisoversikt fra din EPJ-leverandør.
  • Bestill helsenett gjennom din EPJ-leverandør eller etter avtale med din EPJ-leverandør, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og veiledning.
  • Bestill så tidlig som mulig – det er mange som vil koble seg opp.
  • Du kan bestille nå, men vente til 1. januar med å ta helsenettet i bruk og å betale. Hvis du ønsker en slik løsning, må du gi beskjed om dette ved bestilling.
  • Hvis du har spørsmål om takster eller om elektronisk innsending av refusjonskrav, kontakt Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070.

Enklere for pasientene

Automatiseringen av frikort egenandelstak 2 vil bety en forenkling for pasientene. De slipper å sende søknad til Helfo når de har nådd egenandelsbeløpet som gir rett til frikort. Fra nyttår kommer frikortet automatisk i posten senest tre uker etter at beløpet er nådd.

Du som behandler har en viktig rolle når det gjelder hvor raskt dine pasienter mottar frikortet i posten. Derfor må du rapportere egenandelene til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandlingen.

Det er også viktig at refusjonskravene inneholder fødselsnummer og alle nødvendige opplysninger for de utførte behandlingene, som diagnose, takst, dato og klokkeslett.

Det er gjort noen unntak for kravet om elektronisk innrapportering, du kan lese mer om dette på siden «Slik sender fysioterapeut refusjonskrav».