Logo for print

​– Hele 72 prosent av fysioterapeutene la merke til kampanjen, og 33 prosent av dem sier at den førte til at de har gjort endringer i sin praksis. Vi er svært fornøyd med resultatet så langt og håper at denne endringen varer, sier seksjonssjef og prosjektleder Bente Fjeld Ludvigsen i Helfo.

Bruk av lange tidstakster har gått ned

Helfo ser en endring i bruken fra lange til korte tidstakster for hele gruppen.

– I gjennomsnitt har fysioterapeutene redusert lengden på arbeidsdagen og har mer pauser mellom tidstakstene. Vi har også indikasjoner på en positiv effekt på dokumentasjon. For de kontrollerte behandlerne ser vi en reduksjon på refusjonsutbetalingene på mellom 13 og 25 prosent, mens reduksjonen for de som mottok spesifikk informasjon er på rundt 14 prosent, forteller Fjeld Ludvigsen.

Bred tiltakspakke etter omfattende kartlegging

For å få vite hvordan fysioterapeuter vurderer hva som er årsakene til innsending av uriktige krav og mangelfull dokumentasjon, gjennomførte Helfo en spørreundersøkelse via e-post hvor hele 655 fysioterapeuter svarte.

– Tilbakemeldingene fra fysioterapeutene viste at administrasjon og dokumentasjon blir nedprioritert av mange, blant annet på grunn av høy aktivitet og fokus på behandling, samtidig som noen bevisst sender inn feil refusjonskrav til Helfo, sier Fjeld Ludvigsen.

Informasjon, kontroller og film

– Vi ønsket å øke bevisstheten om at administrativt arbeid ikke kan nedprioriteres, og det gjorde vi ved å lage en kampanje med et løsningsorientert budskap til hvordan fysioterapeutene kan få en enklere hverdag, sier Bente Fjeld Ludvigsen.

Kampanjen inneholdt mange ulike elementer, blant annet informasjons- og kommunikasjonstiltak og spissede kontroller mot feil bruk av tidstakstene og manglende dokumentasjon.

– For første gang tok vi i bruk animasjonsfilm for å nå ut med budskapet. Vi laget også artikler om temaet på helfo.no, forteller Fjeld Ludvigsen.

Godt samarbeid med forbundene

Fysioterapiforbundene var svært positive til å videreformidle budskapet fra Helfo og stilte både sine nettsider og fagblad til disposisjon for artikler om temaet fra Helfo.

– De distribuerte også e-post til sine medlemmer om informasjonsfilmen som Helfo hadde laget. Vi tror det gode samarbeidet med fagforbundene bidro til bedre effekt av kommunikasjonstiltakene. Ved å benytte deres kanaler for distribusjon av kampanjen mener vi å oppnå større synlighet og oppmerksomhet enn om Helfo stod for dette alene, sier Fjeld Ludvigsen.

Målrettet etterlevelsesarbeid

Helfos informasjonskampanje overfor fysioterapeutene ble gjennomført våren 2016 som en del av prosjektet «Målrettet virkemiddelbruk på fysioterapiområdet», som Helfo startet opp høsten 2014.

Prosjektleder Bente Fjeld Ludvigsen sier at Helfos utgangspunkt er at Helfo skal ha tillit til at fysioterapeutene etterlever regelverket, samtidig som fysioterapeutene skal ha tillit til at de som ikke etterlever regelverket og misbruker tilliten vil bli oppdaget og får sanksjoner.

Hele rapporten finner du på høyre side under «Relatert innhold».