Logo for print

​Apoteket skal få svar i spørringen om innbygger har fritak.

Minstepensjonister som urettmessig har måttet betale egenandelen i løpet av tiden feilen i frikortspørringen eksisterte, vil få denne summen automatisk tilbakebetalt fra Helfo i slutten av andre uke i juni. Dette gjelder også beløp under 200 kroner.

Helfo oppfordrer apotekene til å sende inn oppgjør for fredag 1. juni senest i løpet av torsdag 7. juni (dersom apoteket ikke allerede har gjort det). På denne måten sikrer vi at alle brukerne som har rett på utbetaling får denne raskt.

Vi beklager ulempene dataproblemene medfører.