Logo for print

Alle EPJ-systemer er tilrettelagt for elektroniske fastlegelister, og fastlegene starter selv dette abonnementet for å motta elektronisk fastlegeliste i sitt EPJ-system.

Tjenesten er gratis, og det er ingen ventetid for å koble seg opp. Dersom du som er fastlege er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med din EPJ-leverandør.

Nedlasting på nett

Det nå utviklet en webløsning hos Norsk Helsenett (NHN) der fastlegelisten kan lastes ned som en fil. Denne løsningen erstatter diskettene. Løsningen er i første rekke ment for legekontor med lister som ikke er tilknyttet en lege, såkalte «ledige lister» eller «vakante lister», da disse ikke kan koble seg på elektronisk abonnementsløsning.

Løsningen kan også brukes av fastleger som ennå ikke har koblet seg opp på elektronisk løsning. Fastlegelistene kan leses inn i EPJ på samme måte som en tidligere gjorde med fastlegedisketter.

Fra nyttår går du da inn på https://fastlegelister.nhn.no, og logger deg på med samme brukernavn og passord som legekontoret ditt ellers bruker overfor NHN ved annen samhandling (f. eks Adresseregisteret). Listen kan også hentes ned av annet autorisert personale ved legekontoret enn fastlegen. Dersom du har spørsmål om pålogging kan du ta kontakt med kundesenter@nhn.no.

Legekontor som har en eller flere fastlegelister som ikke er koblet opp mot elektronisk løsning vil hver måned motta e-post med informasjon fra NHN om at listen nå er klar for nedlastning.

Bruk abonnementsordningen!

HELFO anbefaler at du som er fastlege kobler deg opp på abonnementsordningen dersom du har mulighet til det, da dette er en bedre løsning enn å laste ned listen fra nett.

Du bør koble deg opp nå selv om du i nærmeste fremtid har tenkt å bytte eller oppgradere EPJ systemet.

Dersom det oppstår feil ved innlesing kan du når som helst lese inn samme listen på nytt igjen.

Har du spørsmål om selve fastlegelisten, kan du som før ta kontakt med HELFO på telefon 815 70070 eller post@helfo.no.

14.12.2015 13:35