Logo for print

Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut må betale egenandel fra 1. januar, unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.

Du som behandler eller henvisende instans til fysioterapi vil trolig få spørsmål om endringene. For å hjelpe deg, har vi laget en punktliste over hva som er nytt og en brosjyre som du kan skrive ut og gi til pasientene dine hvis du ønsker det. Det er også laget en plakat om automatiseringen.

Pasientene dine kan også finne mer informasjon på helsenorge.no/frikort eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573).

Dette er nytt fra 1. januar 2017

• Alle pasienter får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

• Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kroner.

• Har pasienten betalt for mye, blir beløpet pasienten har krav på automatisk tilbakebetalt.

• Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år for frikort egenandelstak 2.

• Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade.

• Pasientene kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no.

To frikort-ordninger

Det finnes to frikort-ordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort egenandelstak 2.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

• undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen)

• enkelte former for tannbehandling

• opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak

• behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Informasjonsmateriell for fysioterapeuter

Alle pasientene dine vil bli berørt av disse endringene og du som behandler vil trolig få mange spørsmål.

For å hjelpe deg, har Helfo laget en brosjyre som du kan dele ut og en plakat til å henge på venteværelset.

Informasjonsmateriellet ble sendt ut 25. januar. Det ble sendt til fysioterapeuter med driftstilskudd og fastlønnede fysioterapeuter i kommunene.

Ikke fått materiell?

Det kommer noen konvolutter i retur. En av årsakene som Posten oppgir, er at fysioterapi-virksomheten har flyttet.

Vi minner om at du må sørge for å melde inn adresseforandring ved flytting. Det gjør du via Altinn.  Velg «endring» i stedet for «ny avtale».

Dersom du ikke har fått informasjonsmateriellet, kan du sende en e-post til post@helfo.no.

Nedenfor finner du materiellet, slik at du kan skrive ut flere eksemplarer ved behov.