Logo for print

​Ordningen med bytte av likeverdige legemidler sparer årlig samfunnet og pasientene for utgifter. Helfo har estimert merkostnadene ved bruk av reservasjon til omtrent 145 millioner i 2013.

Fokus i kontrollen

Helfo kjenner til at leger ikke alltid journalfører begrunnelsen for å reservere seg mot bytte av likeverdige legemidler på apotek.

I kontrollen innhentet vi utdrag fra journal fra 15 leger, som alle reserverte seg hyppig. Hver lege ble bedt om å sende inn utdrag fra journal knyttet til 20 forskrivninger, og samtidig begrunne sin reservasjonspraksis.

Funn i kontrollen

Flere leger anga de samme årsakene til hyppig bruk av reservasjon på blåreseptene. En begrunnelse var eldre pasienter med multifarmasi og problemer med compliance. Når legen vurderer at pasienten vil ha problemer med compliance dersom medisinen blir byttet på apoteket, må legen begrunne årsaken i pasientjournalen.

En annen årsak til hyppige reservasjoner var utfordring med riktig bruk av forskrivningsmodulen i EPJ-systemet. Du kan lese mer om hvordan lage en e-resept på helsedirektoratet.no.

Der en spesialist hadde startet en forskrivning, opplevde flere leger at de endret en forskrivning dersom de tillot likeverdig bytte på apotek. Det å bytte mellom legemidler som er vurdert som likeverdige av Legemiddelverket, er ikke å endre på medikamentell behandling.

I legenes kommentarer kunne Helfo se at noen forvekslet generisk bytte med foretrukket legemiddel. Det å forsøke et annet virkestoff i samme legemiddelgruppe er ikke en relevant begrunnelse for å reservere seg mot bytte av likeverdige legemidler (samme virkestoff). Les mer om medisinbytte i apotek (generisk bytte) på legemiddelverket.no.

Dersom du lurer på hvor mange av de kontrollerte forskrivningene som var i tråd med reglene for byttereservasjon, kan du lese rapporten fra blåreseptkontrollen.