Logo for print

​Både fastlegelister og basistilskotsrapport vil først vere tilgjengelig torsdag 4. januar. Her kan du lese meir om fastlegelister og basistilskotsrapportar

Gjesteinnbyggaroppgjeret vil bli køyrd rett over nyttår. Rapporten vil vere tilgjengelig på helfo.no før nyttår, den vil du finne på sida «Gjesteinnbyggeroppgjør for fastlegeordningen».